Glosar

Cardul de plată: un suport standardizat și, acolo unde este cazul, personalizat, cu ajutorul căruia deținătorul de card are acces de la distanță la contul de plată la care este conectat cardul. Pentru a efectua operațiuni de plată, de regulă, este necesară introducerea unui număr personal de identificare şi/sau alte coduri care permit identificarea, în dependență de tipul de card de plată.

Card personalizat: un card de plată atașat la un cont de plăți pe care este imprimată/gravată informația despre deținător.

Cardul preplătit: un card de plată impersonalizat, care poate fi cumpărat fără a depune cerere de eliberare. Acest tip de card este emis în lei moldovenești cu o anumită valoare nominală. Valoarea maximă nominală a cardului preplătit nu poate depăși suma de 2500 de lei.

Cardul personificat: un card de plată conectat la un cont de plată, pe care informația despre deținător nu este imprimată/gravată. Acest tip de card este emis doar în lei moldovenești, la depunerea unei cereri de emitere, prezentând date şi documente necesare identificării deținătorului în evidenţa internă a prestatorului de servicii de plată. Cardul personificat poate fi emis şi după epuizarea sumelor folosite de pe cardul preplătit (limita căruia se va stabili la emiterea cardului), prezentând date şi documente necesare pentru identificarea deținătorului în evidenţa internă a prestatorului de servicii de plată.

Instrument de plată : înseamnă dispozitiv(e) personalizat(e) (cardul de plată, telefonul mobil etc.) şi/sau orice set de proceduri tehnice  (coduri PIN, TAN (numărul de autentificare a tranzacției)), alte tipuri de coduri (login/parolă etc.) sau funcții (transferul de credit, debitarea directă) convenite între utilizatorul serviciilor de plată şi prestatorul de servicii de plată şi folosite de către utilizatorul de servicii de plată pentru a iniția un ordin de plată.

Cardul de credit: un instrument prin intermediul căruia deținătorul poate dispune de mijloace bănești oferite de către emitent sub forma unei linii de credit.

Cardul de debit: un instrument cu ajutorul căruia deținătorul poate dispune de mijloacele bănești depozitate la prestatorul de servicii de plată şi care poate oferi facilitatea de „overdraft”(nr. supra-retragere) în caz de insuficiență de bani în cont.

Comerciant: o persoană juridică, un antreprenor privat sau o persoană care practică  tipuri de activități care acceptă cardurile de plată ca instrument de plată fără numerar pentru bunurile vândute, serviciile prestate şi lucrările executate, în baza unui contract încheiat cu prestatorul acceptant .

Bancomat (abreviere conform utilizării internaționale – ATM): modalitate de plată destinată autoservirii deținătorilor de carduri de plată, care permite retragerea mijloacelor bănești în numerar din conturile de plăți, transferuri de mijloace bănești, depunerea mijloacelor bănești în conturi și informarea privind situația conturilor și a operațiunilor efectuate prin intermediul cardurilor de plată.

Terminal (abreviere conform utilizării internaționale – POS terminal): modalitate de plată destinată deservirii deținătorilor de carduri de plată, deținută de un prestator de servicii de plată sau de un comerciant, care permite citirea datelor de pe bandă magnetică și/sau de pe microprocesorul cardului de plată, procesarea acestor date și a altor date referitoare la operațiunea inițiată.

Numărul personal de identificare al deținătorului de card de plată (abreviat conform utilizării internaționale – PIN): un cod personal alocat de către prestatorul de plată emitent deținătorului de card de plată, care reprezintă un element de securitate personalizat. Acesta permite identificarea deținătorului de card înainte de efectuarea anumitor operații cu ajutorul cardului.

Online banking: o soluţie de tehnologie informațională,  oferită de prestatorul de servicii de plată pentru clienții săi, care permite deținătorului, printr-o aplicație computerizată, o să se autentifice electronic, să aibă acces de la distanță la mijloacele disponibile în contul său, să efectueze tranzacții electronice de plată, și să obțină informații despre starea contului şi operațiile de plată efectuate.

 

Regulamente

  1. Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08. 2013, în vigoare din 15.09.2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 191-197/1370 din 06.09.2013 (cu modificările şi completările ulterioare)
  2. Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06. 2013, în vigoare din 15.09.2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 173-176/1221 din 09.08.2013
  3. Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 204 din 15.10.2010, în vigoare din 01.06.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 231-234/900 din 26.11.2010 (cu modificările şi completările ulterioare)
  4. Regulament privind utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanţă, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.376 din 15.12.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/7 din 06.01.2006 (cu modificările ulterioare)
  5. Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.154 din 28.06.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-135/514 din 24.08.2007 (cu modificările şi completările ulterioare)
  6. Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 02.03.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.39-42/144 din 10.03.2006 (cu modificările şi completările ulterioare)
  7. Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 01.08. 2013, în vigoare din 15.09.2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 191-197/1370 din 06.09.2013 (cu modificările şi completările ulterioare)
  8. Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.375 din 15.12.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/6 din 06.01.2006