Fotolia_72964499_XS

Desfășurarea activității prestatorilor de servicii de plată nebancari pe piața locală a devenit posibilă odată cu intrarea în vigoare a Legii cu privire

la serviciile de plată și moneda electronică nr. 114 din 18 mai 2012. Această lege permite prestatorilor nebancari să ofere un spectru de servicii de plată similar cu cel al băncilor comerciale, cu excepția atragerii depozitelor și eliberării creditelor.

Experiența internațională arată că prestatorii nebancari susțin activ tendințele actuale de expansiune a instrumentelor inovative de plăți fără numerar cum ar fi plățile cu utilizarea dispozitivelor mobile (mobile payments) sau portofele electronice (e-wallets).

Pentru promovarea siguranței serviciilor prestate și asigurarea protecției consumatorilor de servicii de plată oferite de prestatorii nebancari, ultimii sunt obligați, înainte de a începe să presteze servicii de plată, să obțină licența de activitate.

Pe pagina web a Băncii Naționale este plasat registrul societăţilor de plată şi a furnizorilor de servicii poştale care au obținut licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, precum și registrul societăţilor emitente de monedă electronică care au obținut licența Băncii Naționale. http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafurnizorilor-de-servicii-postale